Polityka Prywatności

Polityka Prywatności niniejszego serwisu składa się z działów:


Dział 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

I. Definicje

 1. Administrator - Zakład Usługowo-Handlowy, Mechanika Pojazdowa, Serwis Ogumienia - Włodzimierz Beleć, 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 34, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi niniejszy serwis internetowy.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie utrudnione, a także mogą nie działaś poszczególne funkcje, wymagające do działania informacji zawartych w plikach cookie.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
  3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie, w celu rekomendacji treści
  6. zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
  7. przeprowadzenia procesu zakupu wraz z wyborem płatności
  8. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  9. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  11. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  12. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  13. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
  14. zapamiętania lokalizacji użytkownika
  15. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji
  16. analiz i badań oraz audytu oglądalności
  17. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  18. świadczenia usług reklamowych
  19. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich
  20. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
  2. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
  3. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
   1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  5. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  6. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
  7. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   4. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania
lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, a zwłaszcza uniemożliwić dokonanie zakupu zgodnie z oczekiwaniem Użytkownika.

Dział 2. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem bazy danych osobowych jest Zakład Usługowo-Handlowy, Mechanika Pojazdowa, Serwis Ogumienia - Włodzimierz Beleć, 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 34.

Klientem przekazującym w celach wskazanych dalej swoje dane osobowe, w tym teleadresowe, może być wyłącznie osoba. która ukończyła 16 lat. Wiek ten może się zmienić na niższy w przypadku, kiedy wejdą w życie przepisy o ochronie danych osobowych, obniżające wiek dla potrzeb wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Polsce. Przy zmianie wieku klienta na niższy w niniejszym regulaminie, Administrator nie będzie zobowiązany do uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby, które już raz wyraziły taką zgodę.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Przechowywane są na indywidualnych kontach, zabezpieczonych loginem i hasłem.

Skuteczność zabezpieczenia danych osobowych zależy od jakości hasła. Zalecamy użycie przypadkowego ciągu znaków: dużych i małych liter, dodatkowo cyfr i znaków specjalnych. Hasło w postaci imienia, dowolnego słowa występującego w słowniku lub daty urodzin jest niewystarczające dla skutecznego zabezpieczenia danych.

Hasło przechowywane jest na serwerze w postaci zaszyfrowanej, niemożliwej do rozszyfrowania nawet przez Administratora. Pozostawienie w miejscu dostępnym dla innych zapisanego hasła z loginem i adresem internetowym, jak tez wyrażenie zgody na zapisanie hasła przez przeglądarkę jest bardzo niebezpieczne. Polecamy używanie bezpiecznych programów do przechowywania haseł.

Podane informacje osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień, obsługi programów lojalnościowych i partnerskich, udzialania bonifikatów w dowolnej formie (np. ceny promocyjne, rabaty, bony lojalnościowe) zależnych od dokonanych zakupów i przyznawania rabatów / cen specjalnych z innych powodów oraz w celu spełnienia obowiązku podatkowego przez Administratora, w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Mogą być udostępnione upoważnionym organom państwowym, w zakresie wymaganym przez prawo. Lista osób upoważnionych przez Administratora do wglądu do danych osobowych w celu wykonania zadań Administratora, znajduje się u Administratora i będzie udostępniona na żądanie właściciela danych osobowych oraz organom kontrolnym.

Zapisanie się do Newslettera i wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych uprawnia Administratora dodatkowo do wykorzystania adresu e-mail w celu okresowego wysyłania informacji handlowych na zarejestrowany adres e-mail wyrażającego zgodę. Wysyłanie tego typu informacji wykonywane będzie wyłącznie przez Administratora, bez przekazywania adresu e-mail firmie zewnętrznej, zajmującej się tego typu usługami.

Dane osobowe zarejestrowane w bazie klientów oraz dane przekazane w zgodnie na przesyłanie informacji marketingowych nie będą profilowane przez Administratora w żaden sposób. Należy przez to rozumieć, że żadne działania marketingowe ze strony Administratora względem nie będą zależeć od danych statystycznych, ani nie będą zbierane i przetwarzane dodatkowe informacje poza teleadresowymi, jak wiek, płeć itp.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W przypadku otrzymania przez Administratora takiego żądania, Administrator usunie dane osobowe z bazy klientów i zaprzestanie ich wykorzystywania. Dane pozostaną w rejestrach do celów podatkowych przez czas określony w przepisach prawa.

W celu realizacji zamówienia dane osobowe zamawiającego, który nie zarejestrował się w bazie systemu, muszą być podane podczas składania każdego nowego zamówienia. Dane takie przypisane do konkretnej transakcji pozostaną w systemie do celów obsługi zamówienia, generowania rejestrów sprzedaży za dany okres podatkowy, obsługi ewentualnej reklamacji bądź zwrotu. Dane takie nie są zapisywane w bazie danych klientów, w związku z tym niezarejestrowany klient nie ma możliwości zalogowania się w systemie i sprawdzenia statusu zamówienia oraz historii poprzednich transakcji, nie weźmie udziału w programie lojalnościowym i nie uzyska żadnych rabatów i specjalnych cen itp. zależnych od większej ilości, niż tylko jednej, bieżącej transakcji. Wszelkie informacje na temat realizacji bieżącego zamówienia, będą przesyłane do klienta niezarejestrowanego wyłącznie drogą elektroniczną.

Dane osobowe, które muszą zostać podane w celu realizacji zamówienia i spełnienia obowiązku podatkowego związanego z transakcją, są oznaczone gwiazdką na etapie finalizacji zamówienia. W przypadku firmy, będzie to dodatkowo oznaczenie firmy zgodne z zapisami w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Sądowym Firm oraz numer NIP. Jeżeli nie wyrażasz zgody na podanie wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w formie wysyłkowej, ale będzie możliwy zakup bezpośrednio w punkcie obsługi.

W przypadku dostawy firmą kurierską, w celu uzyskania możliwości śledzenia przesyłki i ewentualnego umówienia godziny/terminu dostawy towaru niedostarczonego z powodu nieobecności odbiorcy, zależnie od systemu danej firmy kurierskiej, będzie konieczne przekazanie firmie kurierskiej adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Jeżeli klient nie chce udostępnić takich danych firmie kurierskiej, może wybrać przesyłkę za pomocą Poczty Polskiej lub Odbiór Osobisty. Innym wyjściem w przypadku konieczności podania adresu e-mail firmie kurierskiej, będzie uzyskanie tymczasowego, anonimowego adresu e-mail za pośrednictwem portali oferujących taką usługę i podanie tego adresu w procesie zamówienia dla potrzeb firmy kurierskiej. Adresy e-mail uzyskane w ramach usług "adresów tymczasowych" nie będą akceptowane jako podstawowy adres e-mail podczas procesu rejestracji konta w bazie klientów,

Uwaga! Sklep posiada zabezpieczenie, które automatycznie chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, poprzez algorytm szyfrujący wszystkie prywatne informacje, przekazywane za pomocą formularzy. Jest to mechanizm zapewniający bezpieczne przesłanie wrażliwych danych osobowych za pomocą protokołu SSL, a bezpieczeństwo jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez centrum certyfikacji (widoczna kłódka przed adresem www w przegladarce).